Trenger vi egne læremidler for språkarbeid med de yngste barna? Nei, mener Anne Høigård. Det meste av såkalt språkmateriell for de yngste er en unødvendig omvei til språket, mener hun.

Språkpakker. Språkprogrammer. Språkmateriell. Tilbudene er mange, også rettet mot de yngste barna i barnehagen. Men trenger vi dem egentlig? Anne Høigård mener de kan være mer i veien enn til hjelp for språkutviklingen hos de yngste.
 
– Språk er ikke et adskilt utviklingsområde hos små barn. Språk er en integrert del av den totale utviklingen. Derfor handler ikke språkstimulering om godt eller dårlig materiell. Det handler om pedagogen og det han eller hun gjør, og det handler om at barn tilegner seg språket gradvis gjennom musiske aktiviteter, dialog, fortelling og lek, sier Høigård.
 
konferansen: Det magiske språket Velkommen til en konferanse som tar utgangspunkt i den nye rammeplanen og alt det som personalet skal gjøre for å sikre at alle barn får en best mulig språkutvikling.

Les mer om konferansen og meld deg på!
 
 
– Disse aktivitetene er sentrale deler av all menneskelig kultur. Gjennom språkarbeidet tar vi barna med inn i kulturen, samtidig som barna også blir medskapere og fornyere av kulturen. Språkarbeid med barn er kulturarbeid!
 
Anne Høigård er tidligere førstelektor ved Universitetet i Stavanger, der hun gjennom mange år underviste i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen. Hun har gitt ut boka Barns språkutvikling (ny utgave i 2013), og hun er en av bidragsyterne under konferansen "Det magiske språket". Der vil hun snakke om "Språkarbeid med de yngste – trenger vi spesiallagde læremidler?"
 
– Jeg vil diskutere noen av de spesiallagde læremidlene som er utarbeidet for de yngste i barnehagen opp mot ulike læringssyn og opp mot kunnskap om barns språktilegnelse og de yngste barnas behov, forteller Høigård.
 
– Du har tidligere uttalt deg nokså kritisk til noe av de læremidlene som blir presentert for de yngste?
 
– Ja, og jeg er fortsatt like kritisk. Jeg mener mye av dette materiellet er helt unødvendig, og jeg mener de i stor grad baserer seg på manglende innsikt i hvordan barn lærer seg språk. Et eksempel er billedkort, som er et sentralt element i flere av disse hjelpemidlene, noen opererer også med ord-kort. De skal være til hjelp for begrepsutviklingen, heter det gjerne. Men det er jo stor forskjell på ordet og begrepet! Ordet er bare en merkelapp, begrepet er noe mye mer. Da blir ikke dette begrepslæring, det blir merkelapplæring. Og det er i beste fall en omvei til språket. Jeg vil også utfordre deltakerne til å tenke igjennom hvilket syn på læring de indirekte slutter seg til når de lar barn øve på å benevne bildekort.
 
Språkutvikling er en omfattende prosess og ikke noe vi kan la barna "trene" på i et gitt antall minutter hver dag eller hver uke. Barna tilegner seg språk i hele sin våkne tid av døgnet, understreker Høigård.
 
– Derfor er det så viktig at vi tenker helhetlig omkring språkarbeidet i barnehagen, og at vi hele dagen har et språkmiljø som gjør språktilegnelsen for hvert enkelt barn optimal. For alle språklige aktiviteter gjelder det at barna deltar aktivt og at de er engasjert følelsesmessig i aktiviteten, sier Anne Høigård.

ABC og 123

Her er den, veilederen som "alle" snakker om. Er barnehagene i ferd med å bli strukturerte førskoler, med for stort fokus på skolefag?

Les mer >>

Språk, lek og læring i en koffert

Det viktigste er ikke hvordan kofferten ser ut, men hva som er oppi den, sier Marit Sivertsen, styrer i Madamløkken barnehage. Barnehagen har brukt språkkofferter i mange år og har svært gode erfaringer.

Les mer >>

Bli kjent leker

Barnas første møte med barnehagen kan være både spennende og skremmende. Her er noen morsomme leker for de største som kan bidra til at barna blir fortere og bedre kjent.

Les mer >>

Morfars gris – en tegnefortelling

En artig tegnefortelling som viser hvor enkelt det kan være å tegne en gris

Les mer >>

Ellinger

Lyd, rim og rytme fremheves i den nye rammeplanen som viktig virkemiddel for å stimulere språkutviklingen. Her er noen av de utallige ellingene som finnes.

Les mer >>

Fra papp til app - leseaktiviteter i barnehagen III

Dikte selv og produsere egne fortellinger digitalt

Les mer >>

På leting etter Trollet i Ilabekken

Hva kan vi finne av liv i bekken vår? – undret de seg på i Iladalen barnehage. Men prosjektet kom til å handle mer om Trollet enn om naturfag.

Les mer >>

Syng og sans med kort

Unike kort som er egnet til bruk i barnehagen for å stimulere sanggleden og sansene.

Les mer >>

Rapport - kartlegging av språk

Helsestasjonene i landet skal språkteste alle 2 og 4 åringer. Dette er rapporten som dannet grunnlaget for denne beslutningen

Les mer >>