Barnehageforum - Farlig parkeringsplass

Barnehagens parkeringsplass kan by på utfordringer for barns trafikksikkerhet. Her er en video fra Trygg Trafikk som tar opp dette tema.

Farlig parkeringsplass 

Presset på parkeringsplassen er ofte stor ved bringe- og hentetider i barnehagen. I travle morgentimer handler nok tankene om helt andre ting enn trafikksikkerhet for barn. Mange har opplevd å få bulkeskader på bilen på barnehagens parkeringsplass, - særlig vinterstid når snøfonner hindrer sikten og ferdselen. Det er ergerlig og dyrt å bulke en bil, - men det kan bli skjebnesvangert å rygge på et barn.

Her er en film Trygg Trafikk har laget i samarbeid med filmselskapet Cynergi DA.
Kanskje vil du kjenne igjen utfordringene på parkeringsplassen i Bråten barnehage i Oslo. 

Filmen er tatt opp vinterstid, men utfordringene er aktuelle året rundt. Filmen viser også øvelser man kan gjøre sammen med barna for at de lettere skal forstå hvorfor det er farlig å gå bak parkerte biler. Dette er øvelser dere bør tipse foreldre om. Derfor egner filmen seg til bruk på både personal- og foreldremøter. Kanskje har dere behov for å lage deres egen trafikkpolitikk i barnehagen? 
 

Hva er trafikkpolitikk for barnehagen?

Trafikkpolitikk er et godt redskap for å forebygge trafikkulykker. Trygg Trafikk anbefaler at personalet og foreldrene sammen utarbeider trafikkpolitikk for barnehagen. Trafikkpolitikken skal beskrive hvilke regler og rutiner som både barn og voksne må følge for å forhindre at noen blir påkjørt og skadet utenfor barnehagen. Den bør også beskrive rutiner for å ivareta sikkerhet på turer i regi av barnehagen, samt hva som gjøres for å lære barna å ferdes i trafikken. Fordelen med en vedtatt trafikkpolitikk er at man vil føle seg forpliktet til å følge den. 

Når det gjelder regler og rutiner for ferdsel på barnehagens parkeringsplass anbefaler Trygg Trafikk:
  • at alle innarbeider vane med å rygge bilen på plass ved ankomst- slik at man har fri sikt når man skal kjøre avgårde igjen
  • at biler ikke parkeres slik at oversikten ved porten hindres
  • at porten alltid holdes lukket, eventuelt med ekstra sikring slik at barna ikke går ut i trafikken på egen hånd 

Trygg Trafikk anbefaler at trafikkpolitikken i sin helhet har fokus på følgende tema:
  • Trafikken i barnehagens nærmiljø – med særlig vekt på port, ferdsel og parkering utenfor barnehagen
  • Trafikkopplæring trinn for trinn – barna skal lære enkle regler for fotgjengere, at trafikken endrer seg med årstiden og om refleks, bilbelte og sykkelhjelm 
  • Voksne som rollemodeller – gode vaner og holdninger etableres tidlig ved at barna observerer og etteraper det vi voksne gjør

Få mer tips om trafikkpolitikk og foreldresamarbeid på: www.tryggtrafikk.no/foredresamarbeid