Mange småbarn får psykiske lidelser

Ingen klare kjønnsforskjeller på psykiske vansker hos små barn

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Gode barnehagelærere skaper gode relasjoner

Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.

Les mer >>

Knip barn på fersken!

Vi vet alle at det er avgjørende å være der når det skjer. Kommer vi for sent inn i situasjoner der f eks barn har en konflikt gående, blir det vanskelig å finne gode løsninger.

Les mer >>

Barnehagevettregler

Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.

Les mer >>

Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur

Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse

Les mer >>

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Les mer >>

Ulik gråt har ulik verdi

Barns gråt har stor betydning for hvordan de blir ivaretatt

Les mer >>

Et lite stykke kvalitet

Kvalitet i barnehagen kan rett og slett handle om de nære ting...

Les mer >>