Fra papp til app - leseaktiviteter i barnehagen III

Dikte selv og produsere egne fortellinger digitalt

Les mer >>

Språkmateriell er en unødvendig omvei

Trenger vi egne læremidler for språkarbeid med de yngste barna? Nei, mener Anne Høigård. Det meste av såkalt språkmateriell for de yngste er en unødvendig omvei til språket, mener hun.

Les mer >>

Språksprell - metodiske språkleker for 4–6-åringer

Dette er et utdrag fra Språksprellpermen som mange barnehager har tatt i bruk

Les mer >>

Sånn kan du bruke EQ-dukkene

I denne artikkelen kan du lese om hvordan man kan arbeide med dukkene Glad, Sint, Redd, Lei seg, Sur og Rolig i barnehagen

Les mer >>

Språk, lek og læring i en koffert

Det viktigste er ikke hvordan kofferten ser ut, men hva som er oppi den, sier Marit Sivertsen, styrer i Madamløkken barnehage. Barnehagen har brukt språkkofferter i mange år og har svært gode erfaringer.

Les mer >>

Guide: Sangstund i barnehagen

Målrettet bruk av sang skaper en god barnehagehverdag, for liten og stor. Ta i bruk sang i alle situasjoner!

Les mer >>

Ellinger

Lyd, rim og rytme fremheves i den nye rammeplanen som viktig virkemiddel for å stimulere språkutviklingen. Her er noen av de utallige ellingene som finnes.

Les mer >>

Anbefalt app – Tambar og harepusene

Tambarbøkene som apper kan fort bli en hit i din barnehage

Les mer >>

Barnetilpasset tale i barnehagen

Det hører med til vår kompetanse som språkbrukere at vi tilpasser språket vårt til den vi snakker med.

Les mer >>