Barnehageforum - Barn fortjener syngende barnehager

Alle tror at det synges mye i norske barnehager. Det er bare delvis riktig. Variasjonene er litt for store, mener de i prosjektet Syngende barnehager.

– Hovedmålet vårt er at det skal synges mer i barnehagene. Vi vet at det synges, men vi vet også at det er store forskjeller mellom barnehagene og at det er svært personavhengig. Vi ønsker at alle barn skal oppleve gleden ved sang og musikk, og vi vil gjerne bidra med tips om hvordan det kan skje. Derfor har vi etablert prosjektet Syngende barnehager, sier daglig leder i Musikk fra livets begynnelse, Bodvild Solheim.
 
FAKTA Syngende barnehage er et prosjekt i regi av organisasjonen Musikk fra livets begynnelse.

Som syngende barnehage får man blant annet tilgang til et skattkammer med ideer til aktiviteter, og et gratis 2-timers kurs med profesjonell musikkpedagog.

Man søker medlemskap via nettsiden www.syngendebarnehage.no 
Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap, og det er naturlig for barn å uttrykke seg gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse, mener Solheim.
 
– Musisk samvær i barnehagen styrker relasjonene og skaper trygghet og glede. Sangene kan også brukes aktivt som verktøy for å få barnehagehverdagen til å gå smidigere ved for eksempel overgangssituasjoner, på stellebord, påkledning, ut på tur etc. – I tillegg viser forskning at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. Så det er mange gode grunner til å synge i barnehagen!
 
Da Musikk fra livets begynnelse ble etablert, var det for å ta sangen tilbake, forteller Solheim. Både i hjem, barnehage og skole blir det avspilt mye musikk, men det å synge og spille selv er noe annet enn å lytte til et apparat eller et musikkanlegg.
 
– Vi ser også at dette handler mye om å tørre og om å stole på sine egne ferdigheter. Alle er musikalske, men alt for mange har fått en forståelse av at de ikke kan eller ikke er flinke nok . Derfor jobber vi mye med de voksnes holdninger. Ikke vær så selvkritisk, fokuser på gleden i stedet for på prestasjonen, og la teksten og opplevelsen stå i sentrum, er rådet fra Bodvild Solheim.
 
Musikk fra livets begynnelse (etablert 1990) er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon med fokus på musikk med barn 0-6 år. Hovedmålet er at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk. Det er om lag 450 medlemmer i organisasjonen, de fleste musikkpedagoger, barnehageansatte eller andre som arbeider med barn. Musikk fra livets begynnelse og Syngende barnehage er en del av Krafttak for sang, som er støttet av Kulturdepartementet. Se www.krafttakforsang.no.
 
 
Rom for sang og musikk
Samlingsstunder i barnehagen blir gjerne gjennomført i garderoben, under knagger fulle av yttertøy, eller i et lite hjørne inne på avdelingen. Mange føler seg bundet av lange tradisjoner. ”Slik har vi alltid gjort det”, sier mange, og så fortsetter man på samme måte, selv om det skaper begrensninger både med tanke på repertoar og opplevelser.
 
Rommet er en viktig faktor når vi skal ha sangaktiviteter med barna, og det finnes mange muligheter. Tenk gjennom følgende punkt i planlegging av samlingsstund og sangaktiviteter:
 
Hvor skal samlingsstunden være?
  • Hvor er det mulig å samle barna til sangaktiviteter?
  • Er det mulig å lage en fast plass med trygge rammer?
  • Ønsker dere å ha en fast plass, eller skal det være fleksibilitet etter hvem som leder og hva innholdet er?
  • Finnes det fellesområder - ute eller inne - dere kan bruke?
  • Kan man flytte sangaktivitetene til et område utenfor barnehagen, for eksempel til skogen eller parken?
verktøykassa 4/2017Denne artikkelen er hentet fra Verktøykassa nr. 4/2017. Tema for dette nummeret var musikklek. 


Hvis du ikke allerede er abonnent på Verktøykassa kan du gå hit for å lese mer og eventuelt bestiller et abonnement. Verktøykassa kommer ut 4 ganger i året og er spekket med inspirasjon og gode ideer til barnehagen.

 

Samlende ring
Det er fint å sitte i ”hestesko” eller ring. Gulvet er et godt utgangspunkt. Det trengs verken stoler eller puter. Et sirkelformet teppe, eller malt sirkel på gulvet, er samlende.

Plassbehov
Er det nok plass til bevegelse og ringleker? Kan man evt. forflytte seg til et sted med plass til ringleker?
 
Instrument og rekvisita
Er utstyr og instrument lett tilgjengelig? (Trommer, rytmeegg, stoff, hånddukker etc)
Kan man utsmykke rommet etter aktuelle tema?
 
Lys og lyd
Hvordan er belysningen? Kan lyset dempes, eller er det mulig å få lyssetting bare der samlingen foregår?
Blir dere forstyrret av maskiner (telefoner, oppvaskmaskiner etc)
Er det gjennomgang av andre mennesker?
 
Innemiljø
Er gulvet rent?
Hvordan er temperaturen, er det mulig å lufte?
Er det mange forstyrrende faktorer som leker, bilder, møbler o.l?
Hvordan er fargene i rommet? Inspirerer de til kreativitet og energi, eller gjør de deg sliten? (Kilde: www.syngendebarnehage.no)