Barnehageforum - De leker med tall i Baldershage barnehage

Lek med tall og begreper fenger både barn og voksne i Baldershage barnehage

Det handler om å leke med tall og begreper. Vi ser at det fenger barna, og jeg er helt sikker på at den tidlige stimuleringen vi driver med vil gi resultater senere, sier pedagogisk leder IngridKroglund i Baldershage barnehage i Trondheim.

Baldershage barnehage jobber på to nivåer med matematikk, forteller Kroglund. For det første gjennom det daglige arbeidet, der personalet er bevisst på åbruke matematiske begreper i en rekke ulike situasjoner og aktiviteter. For det andre har de en klubb for de største barna i barnehagen, der de i løpet av året jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen. Her har matematikk en like sentral plass som de andre områdene.

– Vi benytter særlig materiellet «Min første 1-2-3», som vi er veldig godt fornøyd med. I dette materiellet møter vi en gjeng venner som havner i ulike matematiske situasjoner. Vi jobber blant annet med 10’er-systemet, der det finnes «tiervenner» som 8 og 2 eller 9 og 1. Det er morsomt å se hvor raskt barna fanger essensen i dette, og får forståelsen for mengder og tall inn, sier Ingrid Kroglund.

I klubben bruker de også tallkort, og de har leker der de bruker en overhead og legger ulike mengder korker, klosser eller andre ting på. Det visuelle er viktig, påpeker Kroglund. De bruker også telleregler, morsomme måter å telle på, og de går på «telleturer» der de har hver sin bok med og tegner eller noterer antall saker og ting de oppdager på turen.


 

– Denne klubben har en arbeidsøkt på 1,5 timer hver uke, men da holder vi på med mye forskjellig. Noen tema er periodiske og blir ekstra vektlagt, mens for eksempel språk og matematikk er røde tråder som går gjennom hele året før skolestart.

Ingrid Kroglund legger til at hun var en av dem som tidligere var skeptisk til at det skulle bli for «skolsk» med så stor vekt på matematikk og andre fagområder, men at hun har skiftet mening etter hvert som de har fått kompetanse på området og utviklet aktiviteter som passer i barnehagen.

– Selv om vi setter fokus på matematikk, så leker vi oss til kunnskap. Vi underviser ikke. Og pedagogene er veldig observante på når nok er nok for barna. Vi skal utnytte nysgjerrigheten deres, men vi skal ikke lage skole, sier Ingrid Kroglund.