De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.

Gi anerkjennelse slik at den virker

Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer del 3

Engasjerende og forståelige mål er nødvendig for å få med seg personalgruppen i ønsket retning

Les mer >>

Har du ansatt en klager?

Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?

Les mer >>

Å jobbe med en medarbeider du ikke liker

De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer del 2

Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen

Les mer >>

Slik gjennomfører dere et godt evalueringsarbeid

Refleksjon og vurdering bidrar til at personalet kan lære noe av egen praksis, og eventuelt foreta endringer når det er behov for det.

Les mer >>

Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>

Fikk økt kompetanse på flerkulturelt mangfold

Hva skjer når vi åpner opp for det flerkulturelle mangfoldet i barnehagen? To barnehager i Stavanger har deltatt i et utviklende prosjektarbeid.

Les mer >>

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>