Barnehageforum - En likestilt barnehage

I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte

Personalet vil tilby dem et mangfold av forbilder og lekemateriell. Alle barn vil få lære seg metoder for å finne sine egne grenser, hva som føles godt og ikke. I en likestilt barnehage kan banra føle tillit og vite at aller barn er fantastiske, akkurat som dem selv. Der har mange forståelse og respekt for hverandre. Ingen trenger å kompromisse med seg selv på grunn av redsel for å ikke bli akseptert eller likt. Alle vil være like mye verd, og begrepene normal eller unormal ville ikke lenger finnes.

Kloke ord om en likestilt barnehage  hentet fra boken "Gi barna 100 muligheter i stedet for 2". Barnehageforum har laget en plakat med disse ordene som du kan henge opp i din barnehage. Det er absolutt noe å strekke seg etter. Last ned plakaten som en PDF fil på denne siden.Hvis du ønsker å lese mer om genusfeller og genusproblemer i hverdagen kan du følge linken for å kjøpe boken.