Barnehageforum - Tredimensjonal fargelek - del III

Bruk av steiner kan gi inspirasjon til ulik type lek

Ta med formingsmaterialene ut i friluft, og erfar hvordan sand, jord og vann er flotte utgangspunkt for skapende og kreative aktiviteter – det samme er skogen med kongler, steiner og trær.

Når vi leker i omgivelsene, enten det er i sandkassen eller på stranden, bygges det tredimensjonalt. Huler og groper, hauger og tårn henger sammen i velkomponerte konstruksjoner. Bevisst og ubevisst erfarer barna begreper som har med antall, rom og form å gjøre. Det er for eksempel flere hull i det øverste tårnet enn i det nederste, vanndammen er dyp og rund, en bred vei krysser en annen. Retninger endres underveis i leken og vi tar nye perspektiver. Lek og eksperimentering med farge handler ikke bare om å gi barna muligheter til å sette farge på underlaget! Lek med materialene, naturen og omgivelsene utfordrer også barnas matematiske kompetanse.

Grønne pyramider

Steiner kan også være byggeklosser. Inviter barna til å samle inn stein i kurver eller bøtter. Sorter og klassifiser steinene etter for eksempel størrelse, farger eller form. Foreslå at vi skal male steinene med vannmaling – kanskje bare i grønt? Barna maler med svamp eller pensel og steinene kan ligge til tørk. Etter hvert som vi får nok steiner kan barna være med å planlegge hva vi skal bygge. En grønn pyramide? En flat fisk? Et gjerde?

Når vi maler, leker og innlemmer naturmaterialer i skapende prosesser, må vi vise omsorg for naturen. Vi rydder opp etter oss, og vi bruker vannbaserte malinger som lar seg skylle vekk av regn og vann.