Barnehageforum - Tredimensjonal FARGELEK del II

Leire er et formbart materiale som barna kan eksperimentere med

Ta med formingsmaterialene ut i friluft, og erfar hvordan sand, jord og vann er flotte utgangspunkt for skapende og kreative aktiviteter – det samme er skogen med kongler, steiner og trær.
Når vi leker i omgivelsene, enten det er i sandkassen eller på stranden, bygges det tredimensjonalt. Huler og groper, hauger og tårn henger sammen i velkomponerte konstruksjoner. Bevisst og ubevisst erfarer barna begreper som har med antall, rom og form å gjøre. Det er for eksempel flere hull i det øverste tårnet enn i det nederste, vanndammen er dyp og rund, en bred vei krysser en annen. Retninger endres underveis i leken og vi tar nye perspektiver. Lek og eksperimentering med farge handler ikke bare om å gi barna muligheter til å sette farge på underlaget! Lek med materialene, naturen og omgivelsene utfordrer også barnas matematiske kompetanse. 

Lek med leire

Leire er et formbart materiale. Med leire eksperimenterer barna med tredimensjonale former. Dyr og mennesker smelter sammen i ett, troll og kjemper knuses og bygges opp igjen. Leire, sand og jord spiller på lag med leken og fantasien.Leire gir oss flere erfaringer med form. Vi kan kjenne med hendene at noe er buet, smalt, flatt, hullete, stort, lite, delt eller helt. Brun og blå leire egner seg godt til å forme med og kan kjøpes inn i store pakker.  Vann i skåler eller fra en vanndam gir fuktighet til leiren. Leiren kan også pakkes inn i plast, slik at vi kan bruke den på nytt en annen gang. Vis barna hvordan en leirklump kan formes på forskjellige måter. Enten ved at vi trekker ut figurer av en hel klump, eller at vi setter sammen flere deler. Når vi tar leiren med ut kan vi fokusere på prosessen og leken, mer enn på et ferdig produkt som skal brennes i ovnen!