Kommunikasjon

Vi hører ikke alltid det som blir sagt, men det vi tror blir sagt

Les mer >>

Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer del 3

Engasjerende og forståelige mål er nødvendig for å få med seg personalgruppen i ønsket retning

Les mer >>

Hvordan gi kritikk til sjefen

Deter viktig at kritikk til sjefen fører til bedring, det er derfor lurt å tenke gjennom hvordan den skal gis

Les mer >>

Ledere må kunne leve med friksjon

– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.

Les mer >>

Gi anerkjennelse slik at den virker

Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet

Les mer >>

Gode råd når du skal gi kritikk

Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter

Les mer >>

Kan du lede oppover?

Ledere med suksess mestrer kunsten å lede oppover i egen organisasjon. Det gjelder på alle nivåer.

Les mer >>

Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>