Å være leder i barnehage skiller seg fra å være leder andre steder. Kanskje handler det om teamarbeid og en inkluderende lederstil?

Barnehagelederne må være dynamiske og håndtere unntakstilstander, kriser og andre hendelser raskt og omsorgsfullt. Uansett – som barnehageleder er det helt nødvendig at man kjenner seg selv.

Konferansen strømmes digitalt, det vil si at du kan følge konferansen der du er. Vi legger også opp til at du/dere kan delta aktivt med spørsmål og innspill til foredragsholderne underveis.

26MAI

09:00
Ann Mari Milo Lorentzen:
Å lede koronabarnehagen
09:30
Henrik Syse:
Ledelse og trøst i koronaens tid
10:15
Pause
10:30
Frode Torjussen:
Barnehageledelse i praksis
10:40
Tom Are Trippestad:
Å være leder i en tid med politisk hyperaktivisme
11:25
Pause
11:40
Mimi Bjerkestrand:
Barnehageledelse i praksis
11:50
Marit Bøe og Karin Hognestad:
Pedagogiske ledelse i vanskelig dobbeltrolle
12:35
Pause
12:50
Royne Berget:
Barnehageledelse i praksis
13:00
Kjell Åge Gotvassli:
Teamutvikling i barnehagen
13:45
Pause
14:00
Pia Halvorsen:
Barnehageledelse i praksis
14:10
Kristin Aase:
Leder, kjenn deg selv
15:00
Ferdig
Mobbing
-->