Barnehageforum
For å ta dette kurset må du være innlogget og ha et aktivt kursabonnement.
Les mer i informasjonsboksen

TENK

TENK over hva som oppleves som stress for deg i lederrollen og hvordan du oppfører deg når stresset tar deg.

DISKUTER

DISKUTER med dine kolleger og/eller medarbeidere hvilke negative stressmønstre dere skal være spesielt oppmerksomme på, og hvordan dere kan stoppe dere selv og gjøre noe annet som er mer hensiktsmessig..

GJØR

GJØR en avtale med dine kolleger og/eller medarbeidere på hvordan dere kan gi hverandre feedback når det stormer rundt dere slik at dere hjelper hverandre til å takle stresset og krisen på en god måte.
Nytt kurs

Jon-Håkon Schultz

Pass på deg selv ... (37 min)

Benny Schytte

Lekeplassens pedagogikk (25 min)

Margareta Öhman

Innenfor og utenfor (112 min)

Anne Greve

Vennskap i barnehagen (40 min)

Lisbeth Skreland

Regler i barnehagen (30 min)

Birgitte Fjørtoft

Etikk i barnehagen (50 min)

Cahtrine Ask

Rammeplanen og barnehagens verdigrunnlag (35 min)

Marit Bøe og Karin Hognestad

Pedagogiske ledelse i vanskelig dobbeltrolle (45 min)

Kristin Aase

Leder, kjenn deg selv (49 min)

Kjell Åge Gotvassli

Teamutvikling i barnehagen (42 min)

May Britt Drugli

Del 3: Sårbare småbarn (38 min)

May Britt Drugli

Del 2: Støtte små barns læring (35 min)

May Britt Drugli

Del 1: Støtte små barns følelser (35 min)

Liv Gjems

Språkstimulerende læringsmiljøer i bhg - Del 2 (32 min)

Liv Gjems

Språkstimulerende læringsmiljøer i bhg - Del 1 (28 min)

Terje Melaas

Loven og lovverket (31 min)

Margareta Öhman

Kom og lek med oss (42 min)

Trude Anette Brendeland

Rom for lekende ytringer - og KYGO (32 min)

Birgitte Fjørtoft

Tullprat og ulovlig lek (36 min)

Maria Øksnes

Lekende læringsliv i barnehagen (31 min)

Ingrid Lund

Ny mobbelov i barnehagen (29 min)

Petra Krantz Lindgren

Med känsla för barns självkänsla (92 min)

Lena Hansen

Førstehjelp - Ditt barns førstehjelp (15 min)

Terje Melaas

Grensesetting (21 min)

Sigurd Aukland

Sammenheng Barn - Skole (54 min)

Jon-Håkon Schultz

Trygge koronasamtaler (37 min)

-->