Barns medvirkning avhenger av hvordan vi ser på barn, hva vi mener barn skal være og hvordan vi mener de bør ytre seg.

I samarbeid med Sigurd Aukland har Barnehageforum laget et verktøy for deg som leder i barnehagen når du skal sikre at din barnehage arbeider godt med barns medvirkning. Verktøyet kan brukes «fiks ferdig», men vi anbefaler at du gjør stoffet til ditt eget. Du kan endre det som du vil.

 

Verktøyet består av:

  • Et forelesningsnotat som du som styrer kan bruke selv
  • En PowerPoint-presentasjon
  • Forslag til aktiviteter rundt fagstoffet som du kan plukke fra
  • En kort litteraturliste for kunne å lese mer
 
 
LyLykke til med det gode arbeidet i din barnehage!