Barnehageforum - Rapport: Barnehagemat

Næring til liv, lek og læring

Med denne rapporten retter Forbrukerrådet i samarbeid med Kost- og ernæringsforbundet i Delta, søkelyset på maten og måltidene som serveres i barnehagene. I rapporten løftes det fram eksempler på barnehager som lykkes i å tilby barna et sunt og variert kosthold. Gjennom dette er det funnet noen suksesskriterier for å oppnå en god matomsorg for de yngste.
 
 
I rapporten løftes fram eksempler på barnehager som lykkes i å tilby barna et sunt og variert kosthold. Gjennom dette er det funnet noen suksesskriterier for å oppnå en god matomsorg for de yngste.
 
Innhold i rapporten:
 
Innledning
Sammendrag
Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundets sju krav 
Metode
Bakgrunn
Mat og måltider i barnehagen - suksessfaktorer og fallgruver
Mat og måltider i barnehagen - hva regelverket sier
Helse og matkultur ved bålet - Furua barnehage
Med husmannskost på menyen - Valset barnehage
Mat er omsorgsansvar - Julebygda barnehage
Friske og raske barnehager - Bydel St. Hanshaugen
Pedagogisk kjøkken og sosial utjevning - Hefteys barnehage
Med egen chef og alle fasiliteter - Grefsen stasjon barnehage
Vi spør ekspertene
Hva gjør de i Sverige
Madvalget i København kommune
Mat- og måltidspolitikk; Hva, hvorfor og hvordan
Gode oppskrifter
Referanser  
 
Rapporten kan lastes ned i sin helhet som PDF øverst til høyre på denne siden. 
 
Kilde: Forbrukerrådet og Kost og ernæringsforbundet.