Å trykke er gøy. Det gir muligheter for reproduksjon av det man har malt. Å bruke bobleplast i trykking er en enkel og kreativ metode.

Det gir veldig mange muligheter og ungene har en kreativ frihet i trykkingen. Det er ikke nødvendig med utskjæringer, man kan ganske enkelt male rett på bobleplasten med en eller flere farger. Man kan male bare noen få bobler eller mange bobler. Man kan trykke flere ganger på samme ark og endre litt underveis. Til slutt kan man også male med trykket som bakgrunn. Alt man trenger er bobleplast, ark og vannbasert maling. Under vises noen eksempler på dette.