Litt om ansvarsgrupper og individuell plan (IP)

Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.

Les mer >>

Rundskriv angående spesialpedagogisk hjelp

Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.

Les mer >>

Vedrørende rettigheter for barn med funksjonshemming

Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.

Les mer >>

Prioritert opptak til barnehage

Hvilke lover og regler er det som regulerer prioritert opptak for barn med funksjonshemninger?

Les mer >>

Vedrørende rettigheter for barn med funksjonshemming

Tone Rebbestad hjelper deg å finne frem i jungelen av lover og regler som gjelder for barn med funksjonshemming.

Les mer >>

Rundskriv angående spesialpedagogisk hjelp

Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.

Les mer >>

Tiltak for barn med funksjonsnedsettelser i barnehager

Hvilke lover og regler gjelder for barn med funksjonsnedsettelser i barnehagen? Spesialpedagog Olav Nyander gir en god oversikt.

Les mer >>

Litt om ansvarsgrupper og individuell plan (IP)

Her finner du informasjon om hva en ansvarsgruppe er og hilken rolle en Individuell Opplæringsplan (IP) spiller.

Les mer >>

Prioritert opptak til barnehage

Hvilke lover og regler er det som regulerer prioritert opptak for barn med funksjonshemninger?

Les mer >>