Rammplanutvalget går inn for å endre vår yrkestittel til Barnehagelærer og utdanningen til Barnehagelærerutdanningen

I 2009 gjennomførte Barnehageforum.no en undersøkelse om hva barnehageansatte mente førskolelærernes tittel skulle være, i etterkant av regjeringens forslag om å endre tittelen. Siden den tid har diskusjonen dukket om igjen med ujevne mellomrom i ulike, og det siste tilskuddet til debatten kommer fra utvalget for ny rammeplan i førskolelærerutdanningen. Utvalget går inn for å endre både yrkestittelen og navnet på utdanningen til henholdsvis Barnehagelærer og Barnehagelærerutdanningen. På hjemmesiden til utvalget refereres det til Barnehageforums undersøkelse fra 2009, og det oppfordres samtidig til å sende inn diskusjonsinnlegg. Diskusjonen har imidlertid uteblitt, og utvalget har nå lagt frem sin innstilling.

Tallene fra 2009 viser at det kun var 8 % av de 1400 som svarte på undersøkelsen,  som synes barnehagelærer var en god tittel. Høgskolelektor Hilde D. Hogsnes analyserte den gang diskusjonen slik: - Tendensen, slik jeg leser den, viser to forhold. En stor andel førskolelærere ønsker ikke å ha barnehage som en del av yrkestittelen. Videre synes det å være motstand mot betegnelsen lærer, skrev Hogsnes på Barnehageforum.no i oktober 2009.Vi er interessert i å finne ut om det nå er en endring i synet på hva tituleringen vil være. 8 % er en relativt lav oppslutning, og det vil være interessant å se om den foreslåtte tittelen står sterkere blant barnehageansatte i dag, enn den gjorde i 2009. Vi oppfordrer dere derfor herved til å delta i undersøkelsen, samt å bruke diskusjonstråden nedenfor til å argumentere for hvorfor den tittelen du har gitt din stemme er den best egnede.

Relaterte saker i 2009:

Barnehageforum: Vil ikke hete barnehagelærer

Ragnhild Evensen: Ny yrkestittel

Hilde D. Hogsnes: Valg av ny yrkestittel

Solveig Østrem: Lærer vs. pedagog

Unni Bleken: Yrkestittelen bør fastsettes av utdanningsforbundet