Barnehagekonferansen 2. og 3. mai 2011 er nå tilgjengelig for påmelding

Tema for konferansen: RELASJONSARBEID GJØR EN FORSKJELL

Du har sikkert opplevd det selv – både i forhold til barn og voksne: Uten gode  relasjoner og god kommunikasjon kommer vi ingen vei med arbeidet i barnehagen.
Nyere forskning viser det samme. Derfor skal konferansen Nordiske Impulser 2011  handle nettopp om dette.

Vi har som vanlig funnet frem til noen av de beste fagfolkene i Norden:

Berit Bae presenterer ny forskning om relasjoner mellom voksne og barn
og om anerkjennelsens psykologiske betydning.

Charlotte Palludan
viser hvordan sosiale og kulturelle forskjeller videreføres
i barnehagen og hvordan anerkjennelsen fordeles ulikt.

Ben Furman viser hvordan prinsippene om en løsningsorientert tilnærming
til barn også kan anvendes på lederskap og samarbeid.

Urtsula Schober har i sin forestilling fokus på den lekne, empatiske
og dramatiske pedagogen.

Torgeir Alvestad presenterer ny forskning om små barn som kompetente
forhandlere.

I tillegg vil du som vanlig bli kjent med noen av de beste barnehagene i Norge,
Sverige og Danmark. Nordiske Impulser garanterer gode møter mellom relevant
forskning og god praksis.

HJELP TIL LOKALT UTVIKLINGSARBEID
For at mest mulig av den kunnskap og inspirasjon vi tilbyr på konferansen  skal få konkret betydning for arbeidet i din barnehage ,vil vi i samarbeid med  foredragsholderne utvikle materiell som du kan bruke når du kommer hjem.

DEN GAMLE OPERA
Vi legger stor vekt på at det skal være en flott ramme rundt denne konferansen.  Vi har derfor arrangementet til
Folketeateret (den gamle opera) som tilbyr de aller beste forhold både for foredragsholdere og deltakere.

PRAKTISK INFORMASJON
Det koster kr 2 950,- å delta (kr 2 750,- dersom man melder på 4 eller fler.) Dette omfatter lunsj begge dager
og materiell. I tillegg byr vi på et glass vin, øl eller mineralvann rett etter første dag.

Vi inviterer også til middag i Restaurant FOLK (tapas buffet). Pris kr 295,-.

Påmelding og mer informasjon: www.utviklingsforum.no

ARRANGØRER: UTVIKLINGSFORUM, SEBU, BARNEHAGEFORUM OG PEDAGOGISK FORUM