Denne rapporten fra NOVA peker på ulike årsaker til at noen familier velger å ikke ha sine barn i barnehage.

NOVA har oppdrag av Brenna-utvalget og Kunnskapsdepartementet gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant 27 familier som ikke har sine 3-5 år gamle barn i barnehage. Et av formålene med undersøkelsen var å avdekke mulige årsaker til at foreldre ikke velger barnehage for sine barn.

Utvalget er fra Oslo, Østfold, Vest Agder og Finnmark. Foreldrene ble hovedsakelig rekruttert gjennom kommunenes helsestasjoner, oppvekstkontor og åpne barnehager. De representerer et bredt spekter av kategorier både med hensyn til utdanningsbakgrunn, næringsvei og inntekt, tilknytning til arbeidslivet, etnisitet, botid i Norge, bosted, alder og antall barn. De fleste av informantene var kvinner.

Les rapporten "Siste skanse: En undersøkelse om 3-5 åringer som ikke går i barnehage" her.Kilde: Kunnskapsdepartementet.