Å være ny er noe vi alle opplever i mange forskjellige situasjoner. Hvordan oppleves det i barnehagen?

Neste nummer av Barnehagefolk er i ferd med å ta form. Det skal være klart til utsending til dere som er abonnenter 7. Juni.

I nr. 2 2010 setter vi fokus på det å være ny i barnehagen. Som vanlig er det mange barnehagefolk som har bidratt, mange personer som har ulik tilknytning til barnehage gir sin beskrivelse av det å være ny. Vi får et innblikk i hvordan det kan oppleves både fra et foreldreperspektiv og ulike ansatte i barnehagen; assistenter, pedagogiske ledere og styrere har beskrevet sine første møter med barnehagen. Gerd Abrahamsen har skrevet en artikkel om tilvenning i barnehagen, og May Britt Drugli skriver om små barn, tilknytning og barnehage.

Ellers vil du i dette nummeret møte en diskusjon om språkkartlegging i barnehagen. Både motstandere og tilhengere av språkkartlegging kommer til orde i denne debatten. Du vil også i denne utgaven finne en del småstoff om forskning o.a innenfor vår sektor.

Vi har som mål at Barnehagefolk nr. 2/2010 skal gi kunnskap, inspirasjon og ideer til hvordan vi stadig kan gjøre det første møtet med barnehagen så minneverdig som mulig for alle!

Til dere som ikke allerede er abonnenter – gå hit for å tegne et abonnement