Veiledning som kvalitetsverktøy

Hva er forskjellen på veiledning og rådgivning? Hvordan kan du bruke veiledning som et viktig virkemiddel for personalutvikling.

Les mer >>

Teamledelse - få ut det beste av alle, store som små

I syvende og siste del av Barnehageforums verktøy for lederutvikling tar Inger Pedersen for seg teamledelse.

Les mer >>

Medarbeidersamtale

Her følger en komplett mal for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Med dette verktøyet kan du sikre en solid oppfølging av den enkelte i personalgruppa.

Les mer >>

Tilstedeværelse og nærværende lederskap - tilgjengelig i passe doser

Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.

Les mer >>

Tilstedeværelse og nærværende lederskap - tilgjengelig i passe doser

Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.

Les mer >>

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>

Brevmal - Varsel om suspensasjon

Brevmalen er basert på kommunal standard.

Les mer >>

Oppskrift til fellesskap og erfaringsutveksling i barnehager.

Du kan lære mye av å få til et godt samarbeid med nabobarnehagene i kommunen.

Les mer >>

Søkerliste for ansettelser

Her er en liste for registrering av søkere i forbindelse med ansettelser.

Les mer >>