Litt om bål

Når alle har kommet frem til plassen i skogen og det er kaldt og vått er det best å få fyr på bålet uten for mye plunder. her finner du ut hvordan.

Les mer >>

Oppskrifter på ”godteri” for småfugler

På vinteren og tidlig på våren, trenger småfuglene å spise mat som er rik på energi, for å holde på varmen.

Les mer >>

Miljølære for barnhagefolk - del 5

«Miljølære for barnehagefolk» er en serie artikler om miljøspørsmål for deg som jobber i barnehagen.

Les mer >>

På tur i skogen

Her er forslag til skogturer som setter fokus på sammenhenger og begreper som er nyttige å sette seg inn i

Les mer >>

Bruk av kniv blant barn

Kniv er et viktig redskap, og barn bør derfor lære å håndtere dette allerede i barnehagealder

Les mer >>

Turforslag

Mange barnehager har sine faste områder i skogen eller ved sjøen hvor de har sine turer. Vi har her tatt med tre forslag som er litt annerledes

Les mer >>

Noen tips for skogturer med barn

Her får du tips til hvordan du kan planlegge skogturen slik at det blir en god tur for alle

Les mer >>

Vårt felles ansvar for framtiden

Ny rammeplan gir en unik mulighet for Norge til å gå foran som et godt eksempel på et land som tar et ansvar for kloden og dermed for fremtidige generasjoner av barn.

Les mer >>

Møte med uhyrene i komposthaugen

Vi har lett for å planlegge naturopplevelser for barn i form av nokså lange turer i skog, mark, fjell og fjære. Men de aller største og mest dramatiske møtene med naturen kan du sørge for inne på skolens område.

Les mer >>