Barnehageforum - Kurs

Samfunnet er mer og mer opptatt av at det foregår læring i barnehagen og det kan se ut til at alle vil ha en bit av barns læring. Læringsbegrepet er ikke lenger noe barnehagefeltet får definere selv. Det dukker stadig opp nye programmer som hevder å være evidensbaserte, og som garanterer for læring, og progresjon har blitt et selvfølgelig begrep i mange barnehagers årsplaner. Men hva slags læring er det vi snakker vi om? I barnehagen foregår læringen i det relasjonelle, i det sosiale og i det lekende, slik det er beskrevet i rammeplanen. Allikevel ser vi en rekke eksempler på læringssyn som har liten eller ingen forankring i rammeplanen.

Under Nordiske Impulser 2024 vil vi presentere ny barnehageforskning, kunnskap og erfaringer. Vi tar læringsbegrepet tilbake til barnehagen, og stiller spørsmålet: Hva er læring – på barnehagevis?

25april

10:00
Kristin Danielsen Wolf
«Først og fremst leke – og så risikere å lære noe»
10:45
Pause
11:00
Kristin Danielsen Wolf del 2
«Først og fremst leke – og så risikere å lære noe »
11:45
Pause
12:00
Kjetil Steinsholt
«Læring og andre rampestreker»
12:45
Lunch
13:45
May Britt Druglie
«Før var jeg litt skeptisk til læring»
- om å støtte små barns læring i hverdagen

14:30
Pause
14:45
Martin Eia-Revheim
«Lære å leve – min historie om en oppvekst preget av frykt»
15:30
Slutt dag 1

26april

09:00
Hillevi Lenz Taguchi og Anna Palmer
«Sosioemosjonell læring på barns premisser»
09:45
Pause
10:00
Hillevi Lenz Taguchi og Anna Palmer Del 2
«Sosioemosjonell læring på barns premisser»
10:45
Pause
11:00
Per Brodal
«Lek mer hvis du ønsker en velfungerende hjerne!»
11:45
Lunch
12:45
Jan Kampmann
«Læring eller utvikling?»
13:30
Pause
13:45
Charlotte Lunde
«Grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling og lekens betydning»
14:30
Pause
14:45
Margareta Öhman
«Relasjonsarbeide som læringens grundmur»
15:30
Slutt
-->