Barnehageforum - Kurs

I rolleken gir barn liv til sine fantasier og til sin kunnskap og erfaring. Leken er ikke bare viktig, den er helt nødvendig. Inspirasjonen får de fra livet de deltar i og ikke minst fra eventyr, billedbøker og fortellinger. Årets Nordiske Impulser er en hyllest til både rolleleken og billedbøkene, med fokus på ny kunnskap og fortellinger som inspirerer til levende og lærende rollelek.

27april

10:00
Knut Olav Kristensen
«Rollelekens fortellinger»
10:45
Pause
11:00
Per Brodal
«Hjernen og rolleleken»
11:45
Pause
12:00
Terje Melaas
«Pang! Du er dævv!» Når lekekultur frontkolliderer med voksenkultur i moralens snille begrunnelse – om lek og Hollywood
12:40
Lunch
13:45
Line Hansen Hjellup & Sissel Hadland
«Leseglede i barnehagen»
14:30
Pause
14:40
Trude Anette Brendeland
«Fortellingens kraft og inspirasjon»
15:30
Slutt

28april

09:00
Foredragsholder kommer
09:30
Margareta Öhman
«De ansattes posisjoner»
10:15
Pause
10:30
Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad
«Skal vi leke en bok?»
11:15
Pause
11:30
Rasmus Kleppe
«De yngste barnas forstyrrende lek»
12:15
Lunch
13:30
Foredragsholder kommer
14:15
Pause
14:30
Birgitte Fjørtoft
«Fortellinger fra Perlet furunål»
15:30
Slutt
-->