Barnehageforum - Kurs

I rolleken gir barn liv til sine fantasier og til sin kunnskap og erfaring. Leken er ikke bare viktig, den er helt nødvendig. Inspirasjonen får de fra livet de deltar i og ikke minst fra eventyr, billedbøker og fortellinger. Årets Nordiske Impulser er en hyllest til både rolleleken og billedbøkene, med fokus på ny kunnskap og fortellinger som inspirerer til levende og lærende rollelek.

27april

10:00
Knut Olav Kristensen
«Rollelekens fortellinger»
10:45
Pause
11:00
Per Brodal
«Hjernen og rolleleken»
11:45
Pause
12:00
Terje Melaas
«Pang! Du er dævv!» Når lekekultur frontkolliderer med voksenkultur i moralens snille begrunnelse – om lek og Hollywood
12:40
Lunch
13:45
Line Hansen Hjellup & Sissel Hadland
«Leseglede i barnehagen»
14:30
Pause
14:40
Trude Anette Brendeland
«Fortellingens kraft og inspirasjon»
15:30
Slutt

28april

09:00
Gunnar Horn
Og plutselig hadde vi lagd en historie!
Om fortelling, rollelek og improvisasjon for og med barn.
09:45
Pause
10:00
Margareta Öhman
De ansattes posisjoner i barnas lek
10:45
Pause
11:00
Ingvild Alfheim
De yngste barna som lesere – Litteraturen og leken
11:45
Lunch
13:00
Rasmus Kleppe
De yngste barnas utfordrende lek
13:45
Pause
14:00
Birgitte Fjørtoft
Det var en gang ... En fargedronning og en gjeng femåringer
– Eventyrets plass i et pedagogisk prosjekt
14:45
Slutt
-->