Kompetanseheving i barnehagen – Se hva vi fikk til!

Gjennom ny kunnskap og innsikt ga mange uttrykk for faglig stolthet og større trygghet i arbeidet med barna.

Les mer >>

Tiden stjeles fra barna

Når man trekker fra tiden som går til administrasjon, møter, pauser og avbrytelser, er det bare halvparten av personalets arbeidstid som er igjen til arbeid med barna.

Les mer >>

Dokumentasjon er et tvilsomt begrep

Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet

Les mer >>

Å se sammen med barn

Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.

Les mer >>

Barnemiljøvirdering gir økt bevissthet

I Danmark er alle barnehager pålagt å gjennomføre en ”barnemiljøvurdering” hvert tredje år.

Les mer >>

Hjelp til pedagogisk dokumentasjon

Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.

Les mer >>

Refleksjon i barnehagen

Barnehagefolk har intervjuet barnehagepersonell for å finne ut hvilket forhold de har til refleksjon i sitt arbeide i barnehagen

Les mer >>

Praksisfortellinger

Hvordan kan man bruke praksisfortellinger til å lære om og utvikle arbeidet i barnehagen?

Les mer >>

Udanningsforbundet med debatthefte om kartlegging

Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen

Les mer >>