Barnehagens betydning, oppdrag og mandat har i løpet av de seneste årene fått en langt større oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Politisk og faglig har begrepet livslang læring - i betydningen fra vugge til grav – i økende grad blitt en innarbeidet del av utdanningspolitikken.

Dette temanotatet tar utgangspunkt i OECDs og UNESCOs arbeid på barnehageområdet, og ser på noen internasjonale trender innenfor barnehagepolitikken.