Utredning om barnehagenloven

Øie-utvalget har levert sin utredning om barnehageloven

Les mer >>

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

Denne forskriften til Lov om barnehage ble fastsatt for å sikre lik behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd

Les mer >>

Reglene for tilsyn av barnehager

I dette brevet til kommuner og fylkesmenn klargjør BFD reglene for tilsyn på barnehagesektoren.

Les mer >>

Forskrift om familiebarnehager

Forskriftens formål er å gi særskilte regler for godkjenning av familiebarnehager og for norm for pedagogisk bemanning i familiebarnehagene

Les mer >>

Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven

Formålet med forskriften er å bidra til å hindre at barn utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen.

Les mer >>

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.

Les mer >>

Ferieloven

Det er ofte de ansatte har spørsmål rundt ferieavvikling. Svarene finner du i ferieloven av 1. januar, 1990.

Les mer >>

Veileder fra utdanningsdirektoratet

Veileder om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.

Les mer >>

De mest vanlige spørsmål om ferieavvikling

Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie

Les mer >>