Lek er en viktig del av barns språkutvikling, og det finnes mange ulike leker som kan bidra til å styrke barns språkferdigheter.

Her er noen eksempler på leker som kan være spesielt nyttige for å fremme barns språkutvikling:

  1. Rollelek: Rollelek, som å leke butikk eller lege, gir barn mulighet til å øve på å uttrykke seg verbalt og kommunisere med andre. Barn kan for eksempel øve på å ta imot bestillinger, gi instruksjoner og gi beskjeder til andre i rolleleken.
  2. Lesing: Lesing er en flott måte å utvikle barns språkforståelse og utvidelse av ordforråd. Lesing kan også hjelpe barn med å utvikle ferdigheter innenfor lytteforståelse, uttale og uttrykksevne.
  3. Sang og rim: Å synge sanger og repetere rim hjelper barn med å utvikle ferdigheter innenfor språklytting, uttale og uttrykksevne. Disse lekene er ofte morsomme og engasjerende for barn, og kan hjelpe dem med å utvikle en interesse for å lære nye ord og uttrykk.
  4. Bygge og konstruere: Å bygge og konstruere ting, for eksempel med byggeklosser, kan hjelpe barn med å øve på å beskrive og forklare hva de gjør, og utvikle sin kreative tenkning.
  5. Høytlesning og historiefortelling: Høytlesning og historiefortelling er flotte måter å utvikle barns språkforståelse og kognitive ferdigheter på. Gjennom historiefortelling får barn muligheten til å øve på å lytte, tenke og uttrykke seg selv på en sammenhengende måte.


Det er viktig å huske at alle leker kan bidra til barns språkutvikling hvis de gjøres på en måte som fremmer språklig interaksjon og samtale. Det handler ofte om å oppmuntre til samtale, lytte og svare på barnets spørsmål, og gi barn mulighet til å uttrykke seg selv verbalt og på andre måter.