Målet med markeringen er å skape gode minner og legge et grunnlag for fremtidige feiringer, glede seg over markeringen og formidle til barna bakgrunnen for Samefolkets dag.

Ysterhagan er en kommunal barnehage med tre avdelinger. I hele barnehagen og på den samiske avdelingen Svaale spesielt, er det samiske en del av barnehagens innhold gjennom hele året.

I forkant av Samefolkets dag 6. februar, forbereder vi oss til feiringen. Sammen med de eldste barna, har vi fokus på bakgrunnen for feiringen, flagget og fordyper oss i mangfoldet av kofter på avdelingen og i hele Saepmie. Aktuelle og tilgjengelige læremidler, konkreter, bøker og fortellinger blir tatt i bruk. Vi bruker også den samiske kunstneren Niklas Blindh`s illustrasjon til temaet om gapta (kofte), som er utviklet for bruk i barnehage av Aajege, samisk språk- og kompetansesenter.
Gjennom dukkelek, bilder og bøker er gapta også tema for de yngste barna. Vi bruker de samiske fargene i forming, noe vi ofte gjør gjennom hele året, men det er fint å prege avdelingen ekstra i forkant av feiringen.
 

Bok: samiske stemmer i barnehagen

Boken handler om mer enn å formidle samisk historie, kultur og tradisjoner. Den formidler også ulike veier til kulturell, språklig og pedagogisk tenkning i barnehagen. Den handler om ulike innganger til kulturelt mangfold og hvordan kultursensitivitet kan bidra til respekt og likeverd.

Forfatterne ønsker å inspirere til kritisk refleksjon og bidra til å videreutvikle den pedagogiske tenkningen som allerede finnes i dagens barnehager.

Boken er å få kjøpt i Barnehagenbutikken


På Samefolkets dag 6. februar deler vi oss etter alder på tvers av avdelingene. Det å ha fellesdager har vi som mål gjennom hele året. Slik blir det en ekstra dimensjon av måloppnåelse, ved å dele på opplevelsen med de ikke-samiske barna. Vi har felles samling med samiske sanger, forteller om feiringen og om det samiske flagget. Voksne og barn pynter seg. De fleste har på seg gapta denne dagen. Det er en viktig tradisjon, fordi det er en identitetsbyggende faktor å eie og bruke gapta. Det er få anledninger til å ha på seg denne finstasen resten av året, så vi gir klærne ekstra oppmerksomhet denne dagen.

For å skape god feststemning og følelse av feiring går vi i 6. februar-tog gjennom avdelingene, mens vi hører den samiske nasjonalsangen, vifter med det samiske flagget, roper hurra og «lahkoe biejjine».
Tradisjonelt sett, både i samisk kultur og andre kulturer, er mat forbundet med fest, så de eldste barna lager et festmåltid av reinsdyrkjøtt til et felles måltid.