Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

Skal din barnehage arbeide med barnehagens verdigrunnlag så kan det være en god ide å se det digitale kurset «Rammeplanen og barnehagens verdigrunnlag» som ligger i Digital kursbase og deretter arbeide med refleksjonsspørsmålene under.

 

Barnehagens verdigrunnlag

Tenk

- Hva husker du fra din egen barndom?

- Hva likte du å gjøre?

- Hva likte du ikke å gjøre?

- Hva var forskjellen på de voksne du likte best og dårligst?

- Hvilke verdier synes du at det er vanskeligst å etterleve?

 

Diskuter

- Hvordan merker barna at de voksne i barnehagen liker dem?

- Hvordan merker barna at de er like mye verdt som de voksne?

- Hvordan møter dere barns protester?

- Hva er forskjellen på gutter og jenter, hvordan vet dere det?

- Hvilke verdier gjenspeiles i barnehagens dagsrytme?

 

Gjør

- Sett av en dag (eller helst en uke) til lek. Legg bort alt av organiserte aktiviteter og se
  hva som skjer.

- Spør barna om hvilke regler som gjelder i barnehagen og hvorfor dere har dem
  Diskuter om disse gjenspeiler verdigrunnlaget

- Observer hvordan barna fordeler seg med hensyn til kjønn, i lek og aktivitet. I hvilken
  grad brukes leker og utstyr av begge kjønn og hvordan grupperer barna seg?