For noen år siden bestemte Eplehagen barnehage i Arendal seg for å ta trafikkopplæringen til et helt nytt nivå, og lagde sin helt egen sykkelbane på barnehagens uteområde.

Det viste seg veldig raskt å bli en stor suksess, og her suser barna av gårde på både trehjulssykler og sparkesykler. Og maksfarten? Ja, den er 100!
 


– Det hele startet med at vi hadde et ubenyttet uteområde som vi hadde et sterkt ønske om å kunne ta i bruk. Vi hadde flere møter der vi snakket om hva det ville vært spennende å få til på dette området, og flere av de ansatte kom med flotte innspill, forteller styrer Wenche Lid Hausevik, og utdyper:

– Først og fremst stilte vi oss spørsmålet: Hva ønsker barna selv? Det ville være avgjørende før vi satte i gang den videre prosessen med planlegging og undersøkelser. Vi så for oss at vi ville bruke uteområdet som en arena for både lek og læring.
 


Kunne det være noe som kanskje kunne gi de største barna i barnehagen litt utfordringer det siste barnehageåret før de begynner på skolen? Og tenk så utrolig gøy det ville være om de kunne få til å lage noe som ingen av de andre barnehagene i området rundt allerede hadde!

– Til slutt falt vi ned på at barna på Rød gruppe 3-6 år elsker å sykle. Men, dette var også en liten utfordring fordi syklingen foregikk i samme område som leken pågikk. Så en egen sykkelbane hadde vært helt fantastisk å ha, sier Hausevik.

 

Barna elsker banen

Da avgjørelsen var tatt, var neste skritt å ta kontakt med en entreprenør som spesialiserer seg på utemiljø. Derfra gikk ting raskt fremover: Området ble planert og asfaltert, og en gapahuk ble bygget i samme område med en tilhørende bålplass like i nærheten. Så ble banen tegnet opp med to felt og trafikklys montert. En bod med plass til alle syklene ble laget, og selvsagt måtte det også være en bensinpumpe slik at alle kjøretøyene kunne få drivstoff.

– Sykkelbanen har blitt veldig godt tatt imot av alle barna. Vi opplever at alle på gruppen liker å være der, og ikke sjelden er det ventetid for å komme inn for å få sykle eller bruke sparkesyklene. Når de store barna er ute på tur, får 2-åringene komme over og låne banen, sier styreren.

Også foreldregruppen liker godt det nye tilskuddet i uteområdet, og i nærområdet har flere lagt merke til at barnehagen har fått egen sykkelbane med ordentlige trafikklys.
 


– De ansatte er aktivt med i leken ute, og veileder barna slik at de lærer hvordan man skal opptre i trafikkbildet. Her får barna førstehånds erfaring med trafikk, innenfor veldig trygge rammer. Banen er utstyrt med ulike trafikkskilt, overgangsfelt og ekte trafikklys. I mange år har vi hatt et eget pedagogisk opplegg for trafikkopplæring i barnehagen.

– Dette ble nå enda mer aktuelt, og på sykkelbanen synes barna det er både gøy og spennende å få prøve ut i praksis alt det de lært. Som: Hold til høyre når du kjører, se deg for før du krysser veien, se på skiltene som står langs veien, og betydningen av disse.

Erfaringen med sykkelbanen har i følge Hausevik utelukkende vært positive, og barna storkoser seg der.

– Vi kan bruke sykkelbanen til både lek og læring. Vi opplever at barnehagens fysiske miljø er styrket, og sykkelbanen har fremmet både barnas frilek og økt trivselen deres.