Trond Kristoffersen har hatt en zoom samtale med Ingrid Lund og Anne Helgeland om deres nye bok: Mobbing i barnehage og skole - nye perspektiver. Her får vi ny viktig kunnskap, men også forsterket betydningen av hva og hvordan vi kan forebygge og jobbe mot mobbing og for inkludering.