Etter noen helt spesielle uker, med stenge barnehager og mye coronaprat, trenger barn forklaringer og gode samtaler. Kanskje trenger de en bok? tenkte Lise Ones. Og så skrev hun den.

Jeg har lagt vekt på at det skal være en optimistisk tone i boka, selv om vi skal ta viruset på alvor.

Lise Ones
Barnehagelærer

 

- Når barnehagene nå åpner igjen, trenger barna å snakke om corona og om det som skjer og har skjedd. Jeg håper denne lille boken kan være et godt verktøy til disse samtalene, både for barna og de voksne, sier Lise Ones.

 

Lise Ones er barnehagelærer ved Lerdal barnehage i Oslo, har en master i tilpasset opplæring med fordypning i barns psykiske helse, og er bydelsleder i Utdanningsforbundet Søndre Nordstrand. Hun brukte påskeferien til å skrive boka Alt blir bra – For barn om corona, en bok som er produsert på rekordtid og allerede nå foreligger fra forlaget Pedagogisk Forum.

 

- Hvordan oppstod idéen om en slik bok?

- I starten var det vel egentlig ikke tanke om en bok. Men en opplevelse jeg hadde like før påske fikk meg til å tenke at «her er det et behov for noe». Barnehagene var stengt, og på vei til butikken møtte jeg noen av de eldste barnehagebarna. De var opptatt av at «alle bare snakker om corona» nå, og at de selv helst ville tilbake til barnehagen så snart som mulig. Men ved siden av disse barna så jeg en familie som så langt mer bekymret ut, og det fikk meg til å tenke at både barn og voksne takler dette ulikt, og noen er preget av frykt og usikkerhet. For meg startet det en tankeprosess, og jeg skjønte at her hadde jeg et påskeprosjekt, forteller Lise.

 

 

Mange spørsmål

Lise ville prøve å skrive noe som hun og andre i barnehagene kunne bruke når de kom tilbake. Hun ville prøve å sette ord på noe av det barn nødvendigvis har tenkt på de siste ukene. Hun ville gi anerkjennelse for endringene de har erfart, og den tilhørende undringen mange kan sitte igjen med.

- Barna har helt sikkert mange spørsmål nå. De har fått med seg bruddstykker av nyheter og voksenprat, men de fleste har helt sikkert ikke skjønt hele bildet. Og de har hatt noen helt spesielle uker nå, uten barnehage, med mange begrensninger, og kanskje med en del frykt som har spredd seg fra de voksne. Dette trenger de å snakke om, og de trenger å få noen forklaringer, sier Lise.

En bruksbok

Alt blir bra er en liten og enkel bruksbok, der det viktigste om corona-viruset blir forklart og der det settes ord på tanker som barna kan ha. Hva betyr det at noe er smittsomt? Hvordan kan vi bli smittet? Hva skjer hvis noen får viruset? Og ikke minst; hvordan kan vi hjelpe hverandre slik at flest mulig ikke blir smittet?

- Jeg har lagt vekt på at det skal være en optimistisk tone i boka, selv om vi skal ta viruset på alvor. Derfor også tittelen, Alt blir bra. Det tror jeg det er viktig at barn får høre. Det å gi dem trygghet nå er helt avgjørende. Og med denne boka håper jeg også å kunne gi de voksne i barnehagen litt trygghet. Trygghet til å snakke med barna om noe vi snakke med dem om nå.

 

Veileder

Bakerst i boka finnes det også en veileder til de voksne, skrevet av professor i pedagogisk psykologi, Jon-Håkon Schultz. «Hvis barna overlates til seg selv og sin egen tolkning av Corona-viruset øker faren for at de blir redde. Det beste vi kan gjøre er å snakke med barna – slik at du kan trygge dem», skriver Schultz, og gir en rekke praktiske innspill til hvordan boka kan brukes som et pedagogisk hjelpemiddel.

- Jeg må også få nevne illustratøren, Anna Prewoznik, som var permittert fra sin faste jobb og kastet seg rundt og laget flotte illustrasjoner på svært kort varsel, sier Lise Ones.

 

Alt kommer til å bli fint igjen. Alt kommer til å gå bra. Fordi vi er flinke og kan ta vare på oss selv og hverandre.