– suksessfaktorer og fallgruver

Sunn mat og gode måltider i barnehagen kommer ikke av seg selv. Det er resultatet av en rekke beslutninger og prosesser. Hver for seg er disse grunnleggende viktige, og involverer kommunens politikere, administrasjonen, og ikke minst de ansatte i barnehagen, i dialog med foresatte.
 
Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal gå løs på utfordringer. Mye handler om struktur, kompetanse, ressurser og organisering. I mange barnehager finnes ildsjeler med et brennende engasjement, som oppnår gode resultater med få ressurser. Men ikke alle kommuner eller barnehager er velsignet med dette. Alle som arbeider med barn kan likevel bidra til å øke bevisstheten om temaet hos kollegaer, ledelse og politikere.
 
Alle som jobber i barnehage har et ansvar for å stille spørsmålene: Hvordan står det til hos oss? Hvilke fallgruver står vi overfor, og hvilke suksessfaktorer har vi på plass? Hvor er vi, og hvor vil vi være?
 
 
Kilde: Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet; Rapport: Barnehagemat: Næring til liv, lek og læring.