Et godt eierskap utvikles i samarbeid med ansatte. Et godt eierskap trekker ikke fra, men legger til.

barnehagefolk
Dette debattinnlegget er publisert i Barnehagefolk nr. 1/2017. Tema: Livsmestring og helse.


Les mer om dette temanummeret, kjøp abonnement eller enkeltnummer ved å følge denne linken.

Hvorfor er det slik at eierne har ansvaret for barnehagen og ikke de ansatte? Svaret er enkelt: Det er fordi eier står juridisk ansvarlig for barnehagen. Derfor må de også ha rett og mulighet til å ta avgjørelser på vegne av barnehagen.
 
Diskusjonen om utkastet til ny rammeplan handler for mange om hvor grensene for eierskapet skal gå og hva eier skal kunne bestemme. Hvilke avgjørelser skal tas av de ansatte i barnehagen og hva er det opp til eier å bestemme?
 

Et godt eierskap trekker ikke fra, men legger til

Vår erfaring er at gode barnehager utvikles av styrere, faglig sterke barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og andre ansatte- sammen med engasjerte og kompetente eiere. Gode eiere tilrettelegger for god praksis i barnehagen sammen med styrer og de ansatte. Gode eiere er med å skape et lag rundt den enkelte barnehage. Et godt eierskap trekker altså ikke fra, men legger til.
 

Katrine Stegenborg Teigen, spesialrådgiver i Utdanningsavdelingen i KS, hvor hun har spesielt ansvar for barnehage

Den gode barnehageeier legger til rette gjennom gode rammer for driften, tilbyr et godt og helhetlig kompetansetilbud, legger pedagogiske føringer for innhold, utvikler støttemateriell og setter mål og visjoner for barnehagen. En god eier støtter opp rundt den enkelte barnehagestyrer og bidrar til å utvikle barnehagen. En god eier bryr seg om barnehagen og dem som jobber der.
 

Sånn gjør vi det hos oss

At eierne har det formelle ansvaret for barnehagen betyr ikke at ansatte blir uten ansvar. For å kunne utvikle en god pedagogisk praksis må barnehagelærerne ha et profesjonelt handlingsrom. Dette profesjonelle handlingsrommet må imidlertid være innenfor noen felles rammer som vi utvikler sammen. Disse rammene skal gi retning for hvordan vi gjør det hos oss i vår barnehage og ramme inn arbeidsfellesskapet hos oss. Det er innenfor disse rammene den viktige samskapingen skjer og hvor vi finner gode lokale løsninger.
 

Et godt samarbeid er viktig

Vi har mange gode barnehager i Norge, både kommunale og private. Vår erfaring er at barnehager av høy kvalitet er dem som både har kompetente ansatte, som har engasjerte eiere og der dette samarbeidet fungerer godt.
 
Les også: Hva Turi Pålerud sier om metodeansvar i artikkelen "Hvem har metodeansvar i barnehagen?"
 
 
Skal vi få til et godt samarbeid må vi ha tillit til at vi både ansatte, styrer og eier ønsker det beste for barna. Ansatte i barnehagen må i større grad invitere eier til å delta i de faglige diskusjonene. Eier på sin side må lytte til de ansattes faglige råd og gi rom for samskaping.
 
KS mener at styrer, ansatte og eier selv kan komme frem til hva det gode eierskapet skal være. Vi er alle en del av det samme laget som jobber for å gi barna den beste barnehagehverdagen. For å lykkes med dette viktige arbeidet, må vi jobbe sammen.