Forskrift om familiebarnehager

Forskriftens formål er å gi særskilte regler for godkjenning av familiebarnehager og for norm for pedagogisk bemanning i familiebarnehagene

Les mer >>

De mest vanlige spørsmål om ferieavvikling

Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie

Les mer >>

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

Denne forskriften til Lov om barnehage ble fastsatt for å sikre lik behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd

Les mer >>

Reglene for tilsyn av barnehager

I dette brevet til kommuner og fylkesmenn klargjør BFD reglene for tilsyn på barnehagesektoren.

Les mer >>

Hvor finner jeg reglene om ferie?

Det nærmer seg ferietid, og det kan være greit å gå gjennom reglementet omkring ferieavvikling.

Les mer >>

Lov om barnehager

Lov om barnehager trådt i kraft 1. januar, 2006.

Les mer >>

Veileder fra utdanningsdirektoratet

Veileder om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.

Les mer >>

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.

Les mer >>

Forskrift om midl. og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og ped.leder

Denne forskriften beskriver hva som må ligge til grunn for å få invilget dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehagen

Les mer >>