Jeg er stolt av at vi klarte å stoppe krav til utbyttebeskrivelser for barna og utarbeidelse av en språknorm.

«Barnehageopprør 2016» var nødvendig fordi den retningen stortingsmelding 19 peilet ut for sektoren var i utakt med hva som anses som betydningsfullt i barnehagepedagogikken av flere fagfolk, blant annet når det gjelder leken, som gjennom meldingen stort sett er i læringens tjeneste.
 
Barnehagelærer: Beate Leirpoll

Pedagogisk leder. 
Masterstudent i
barnehagepedagogikk ved Høyskolen
i Oslo og Akershus.
Det som gjorde sterkest inntrykk på meg våren 2016 var at oppropet for barns rett til personvern fikk over 7000 signeringer på kort tid, samt omfanget av de faglig sterke og etiske beviste innleggene som ble skrevet og publisert av barnehagelærere, barnehagelærerutdannere og barnehageforskere i ulike fora.
 
Jeg er stolt av at vi klarte å stoppe krav til utbyttebeskrivelser for barna og utarbeidelse av en språknorm. Dette er tiltak og krav som gjør at barnas ferdigheter, kunnskaper og kompetanser blir indikatorer på pedagogisk kvalitet, hvor disse kunnskapene, ferdighetene og kompetansene er forhåndsdefinert og operasjonalisert.
 
Men jeg er frustrert over at vi ikke ble hørt når det gjelder hvordan ny rammeplan skal utarbeides. Her blir profesjonens stemme utydelig når det gjelder, med unntak av loven, det mest forpliktende dokumentet for arbeidet i barnehagene.
 
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge en helhetlig tilnærming til det pedagogiske arbeidet der betydningen av omsorg og lek ikke blir redusert til å fremme læring. Jeg ønsker også en rammeplan som fremmer betydningen av kunnskaper, møter og relasjoner som ikke er verbalspråklige.
 
tidsskriftet barnehagefolk Barnehagefolk er tidsskriftet for faglig fornyelse og engasjement. Her formulerer profesjonen sitt fag og de utfordringer barnehagene til enhver tid står ovenfor. Hvis du ikke er abonnent, gå hit for å tegne et abonnement.