Forutsetninger for vellykket tilpasset opplæring i barnehagen

I denne artikkelen gir vår spesialpedagog deg et lite innblikk i sin hovedoppgave om tilpasset opplæring i barnehagen

Les mer >>

Barn med spesielle behov i barnehagen

Barn med spesielle behov er en uensartet gruppe. Her får du litt grundig bakgrunnsinformasjon.

Les mer >>

Individuelle opplæringsplaner for barn med funksjonsnedsettelse i barnehager

En individuell opplæringsplan er et dokument som lages når det med grunnlag i opplæringsloven er fattet vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp.

Les mer >>

Forutsetninger for å lykkes med tilpasset opplæring i barnehagen - del 3

Hvordan blir kompetansen som finnes i barnehagen utnyttet på en slik måte at flest mulig får ta del i den?

Les mer >>

Individuelle opplæringsplaner for barn med funksjonsnedsettelse i barnehager

En individuell opplæringsplan er et dokument som lages når det med grunnlag i opplæringsloven er fattet vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp.

Les mer >>

Forutsetninger for vellykket tilpasset opplæring i barnehagen – del 2

Gjensidig informasjon, hvor det er rom for en åpenhjertig dialog som gir tiltak til beste for barnet er nøkkelen for å lykkes i arbeidet med barn som har spesielle behov.

Les mer >>

Barn med spesielle behov i barnehagen

Barn med spesielle behov er en uensartet gruppe. Her får du litt grundig bakgrunnsinformasjon.

Les mer >>

Forutsetninger for å lykkes med tilpasset opplæring i barnehagen - del 3

Hvordan blir kompetansen som finnes i barnehagen utnyttet på en slik måte at flest mulig får ta del i den?

Les mer >>

Forutsetninger for vellykket tilpasset opplæring i barnehagen

I denne artikkelen gir vår spesialpedagog deg et lite innblikk i sin hovedoppgave om tilpasset opplæring i barnehagen

Les mer >>