Barnehageforum - Episoder fra et kjøpesenter

PysjPopbaluba-Truls -Streng og leken far

Vi har intervjuet Truls fra PysjPopbaluba og Energikampen på NRK. Han har to barn i barnehagen og er rollemodell for tusenvis av barn rundt om i landet.

Les mer >>

Kjefting eksisterer fortsatt i barnehagen!

For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.

Les mer >>

Hvem tisser på hvem?

Jesper Juul svarer en fortvilet mor og mener barnehagens metode for å unngå våte bukser er høyst diskutabel.

Les mer >>

Åtte temaer for godt samspill

Hundeides temaer for godt samspil var en del av "Programmet for foreldreveiledning som ble satt i gang av Barne- og familiedeartrementet

Les mer >>

Norsk barneoppdragelse i 1990-årene - De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn

Hva slags ferdigheter er det nordmenn ønsker å fremme hos barn? Hvilke ideal for barneoppdragelsen har dagens nordmenn?

Les mer >>

Stor forskjell på norsk og samisk barneoppdragelse

Samiske foreldre har en røffere og mer indirekte form når de oppdrar sine barn

Les mer >>

Oppdragelse til hva?

Hvilke verdier bygger oppdragelsen på i din barnehage og hvilke reaksjoner benyttes når barna bryter normene?

Les mer >>

Hvorfor er «kjeftepedagogikken» så utbredt?

Dette er en artikkel som er skrevet for over 20 år siden i Debattserien for barnehagefolk (nå Barnehagefolk). Forfatterne tar for seg "kjefting" som fenomen i barnehagen. Artikkelen blir fulgt opp med et intervju. Følg med!

Les mer >>