"Ta på deg egen maske før du hjelper andre" heter det i en av sikkerhets-reglene når du skal ut og fly.

Det samme prinsippet gjelder for god kommunikasjon i barnehagen. Du må ta vare på deg selv før du kan hjelpe andre.
 
– Det er vanskelig å være en god rollemodell på samspill, kommunikasjon og empati dersom en ikke har empati med seg selv. Vi trenger å lære oss å lytte til egne følelser og behov før vi kan bli gode til å hjelpe andre med dette, sier Jannicke Heyerdahl-Larsen.
 
 
Jannicke Heyerdahl-Larsen er en av foredragsholderne på konferansen Empatisk kommunikasjon i barnehagen i Oslo 21.april. Heyerdahl-Larsen er til daglig høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og har de siste tre årene ledet et nordisk prosjekt der hovedfokus har vært: "Hva er det i kommunikasjonen mellom voksne og barn som skaper kontakt?" Under konferansen vil hun dele erfaringer fra dette prosjektet under tittelen Empatisk kommunikasjon – fra teknikk til væremåte.
 
– Pedagogene som har deltatt i prosjektet sier blant annet at det handler om å få respekt og empati for seg selv. Det handler ikke om teknikk og metode, men om holdninger og om væremåte. Det handler om å lytte til seg selv, og om å ha fokus på egne behov. Dette er noe vi må øve oss på, som en muskel som trenger trening og bevegelse for å klare oppgavene sine, sier Heyerdahl-Larsen.
 
Når vi mangler empati og omsorg for oss selv, er det lett å bli svært selvkritiske. Mange blir kanskje utslitte og utbrent, eller ser på seg selv som offer. På mange arbeidsplasser utvikler det seg en "klagekultur" hvor det kan bli gitt uttrykk for hva som er feil med andre, fremfor å ha fokus på hva en selv trenger. Når vi har fokus på rett og galt er det lett å rette fokus på hva andre tenker om oss, vi innordner oss av frykt for dommer, merkelapper og diagnoser, og vi er sårbare hvis vi ikke holder oss til "flokkens" krav og forventninger.
 
– I vår kultur har det ikke vært tradisjon for å ta hensyn til seg selv i "hjelpeyrker" som i barnehage eller i helse- og omsorgsyrker. Da kan det lett bli slik at en får høre at man er egoistisk, egosentrisk og selvopptatt. Vi skal vite at det faktisk er helt nødvendig å tenke på seg selv dersom vi skal fungere godt i slike yrker, sier Jannicke Heyerdahl-Larsen.
 
Å trene selvomsorg og selvempati er nødvendig fordi mange av oss har mistet evnen til å ha et levende og nært forhold til egne behov. Vi har lært at fornuften eller hodet er mer til å stole på enn hjertet. Og vi har fått lite støtte i å lytte til våre egne behov.
 
– Uten empati med seg selv er det vanskelig å praktisere empati med andre. Jeg ønsker en dreining bort fra ytrestyring, og i langt større grad inn på indrestyring. Dette kan vi trene på, både med seg selv og med barn. I denne sammenhengen kan det også være nødvendig å lære seg til å si nei. Et nei er et ja til noe annet. Nei til overtid, kan være ja til tid med egne barn, eller etterlengtet hvile, sier Jannicke Heyerdahl-Larsen.