Har du lyst til å skrive tekster som engasjerer og skaper debatt?

Bli med når Barnehagefolk, Verktøykassa, barnehageforum.no og forlaget Pedagogisk Forum inviterer til skrivekurs! Vi ønsker at kurset skal være med å styrke en barnehagekultur der det diskuteres friskt for å skjerpe tanken og utvikle praksis. Da må barnehagefolk skrive om det som er vanskelig, uløst og problematisk – det som gjør at du ikke får sove om natta. Kurset vil gi deg mulighet til å få publisert tekster i våre kanaler. Ønsker du å bli med? Send oss din prøvetekst. Teksten kan være maksimalt 400 ord, og sendes til monalisa@barnehageforum.no innen 1. desember.

Skrivekurset vil gå over ett år og bestå av veiledning på tekster, samt en seminarrekke på kveldstid (fire til seks samlinger). Du får en fast veileder og en kritisk venn blant de andre deltakerne, som følger deg gjennom året. Det vil være eksterne forelesere på seminarene, og det legges opp til egenarbeid mellom samlingene.

Pris: Ingen kursavgift, men du må selv dekke kost og eventuell losji.

Kursoppstart: Februar 2012.

Sted: Det Gule Hus, Egedesgate 1, Oslo.

Vi tar forbehold om at kurset kun startes opp dersom vi får minimum fire prøvetekster vi vurderer som interessante.