Vil du skrive bedre? Vil du utvikle deg som barnehagefaglig skriver? Eller vil du bare komme i gang med å skrive? Da er boken ” Den skrivende førskolelærer” noe for deg.

BOK: Den skrivende førskolelærer. Profesjonalitet og praksis.

Skrivende profesjonalitet og praksis

Arne Solli (red.) har fått med seg et knippe dyktige fagfolk til å skrive om de spesifikke utfordringene det er å skrive i barnehagesammenheng. Dette skiller boken fra mengden av andre bøker som vil hjelpe deg med skriveferdighetene dine.

”Har vi ikke nok å gjøre om vi ikke skal pålegges enda flere arbeidsoppgaver. Når skal jeg få tid til å skrive også?”

Kravet til skriftelighet i barnehagesektoren har økt kraftig, men hvem skriver vi for, hva vil vi oppnå, og hvorfor må vi skrive? Alt dette går ” Den skrivende førskolelærer” nærmere inn på.

Boken behandler det mangfoldet av skriveoppgaver den moderne førskolelærer møter, og går grundig inn i hva som kreves av forskjellige sjangere.

Den berører etiske problemstillinger ved skriftliggjøring, og den problematiserer fagspråk som ekskluderer mottakeren. Boken kan hjelpe deg med å bevisstgjøre hvordan også ditt språk produserer makt og forestillinger om virkeligheten som får betydning for andre. Den har skriveteknisk informasjon og inspirasjonsstoff om å finne sin egen måte å starte skriving på. Boken har et informativt kapittel om førskolelæreren på nett, og du skal være en drivende god skriver om du ikke har nytte av det som skrives om årsplansarbeidet.

Forfatterne har et uttalt ønske om å motivere til bedre tekster fra barnehagefeltet. Meg har boka hjulpet til å finne en ny og bedre form på vår årsplan, og jeg tror også den vil følge meg videre i andre utfordringer.

I barnehageverden er vi ofte gode til å omgås, men ikke alltid i skrift. Som en rød tråd gjennom boka går språkrådets påstand ”å skrive er å omgås andre”.

Denne boka vil hjelpe alle oss som trenger det til en bedre skriftlig omgangsform.

Arne Solli (red.):

Den skrivende førskolelærer. Profesjonalitet og praksis.

Fagbokforlaget 2009.

163 sider. Kr 299

 

Anmeldt av: Elisabeth Førde, fagleder for plan og utvikling i Lusetjendalen enhet,

Bydel Søndre Nordstrand.

Gå hit for å kjøpe boken