En viktig bok som gir kunnskap og innblikk i barns møte med psykisk lidelse.

Forfatteren av boka Barns møte med psykisk lidelse har selv opplevd det å ha en mor som var psykisk syk, og gjennom hele boken deler hun sine tanker, følelser og meninger med oss. Hvordan det er å vokse opp med foreldre som har en psykisk lidelse, tilbakeblikk på sin oppvekst, hvordan hun opplevde sitt første møte med voksenpsykiatrien og til slutt hvordan hennes voksne liv er blitt.

Barns situasjon

I dag er det større åpenhet rundt psykiske lidelser enn tidligere. Flere personer har stått frem og fortalt sine historier – historier som er viktige for å minske tabuene rundt det å ha en psykisk lidelse. Forfatteren mener imidlertid at det er en gruppe som ikke blir hørt, en gruppe som ikke har fått slippe til med sine opplevelser og sine erfaringer – nemlig barna. ”Fordi barnas situasjon står som en parentes. Fordi barn vokser opp med en opplevelse av at det er deres skyld at foreldre er syke eller har problemer.”

Barn som vokser opp i familier med psykisk lidelse, en mor/far som sitter i fengsel eller andre forhold som er preget av tabu blir ofte kalt de usynlige barn. Det vil si barn som ikke tørr vise hvem de egentlig er, barn som bærer på hemmeligheter. De forstår kanskje ikke alltid hva som skjer, men barn er aldri så små at de ikke fornemmer at noe er galt. Det er derfor det er så viktig å snakke med barn om hvordan de har det.

Informasjon

Forfatteren ønsker at det skal bli en selvfølge at barn og unge blir informert om foreldres sykdom, at de blir ivaretatt av personalet ut i fra alder og modenhet og at de får tilbud om å delta i samtalegrupper. Hun ønsker at dagens unge om 20 år skal kunne si at de ble møtt med ydmykhet, respekt og tro på at noen tok vare på dem, og også en visshet om at de selv ville klare seg. Forfatterens lillesøster er oppatt av at man ikke skal gjøre denne gruppe barn mer stakkarslig og sårbare ved å synes synd på dem, men eller la de slippe den tunge ryggsekken ved å snakke med dem. Ved å bryte ned tabuene som er rundt psykisk sykdom vil man slippe ekstrabelastningene det er å skjule at det hjemme hos deg ikke er helt som hos naboen.

Boken er spesielt rettet mot alle som kommer i kontakt med foreldre, barn og unge i sitt arbeid. Det handler om å ha innsikt i hva en psykisk lidelse kan innbære, men også om å tørre. Tørre å ta ansvar for de menneskene vi har rundt oss. Boken Barns møte med psykisk lidelse forteller hvor viktig det er å ha tid til å lytte, snakke med, men først og fremst ”se” menneskene rundt oss. Dette er en bok jeg anbefaler på det varmeste. En bok som gir kunnskap og innblikk i forhold til barns møte med psykisk lidelse.

Grete Lillian Moen:

Barns møte med psykisk lidelse. En datters historie.

Cappelen Damm 2009

Kr. 268,00