Konferansen i 2011 byr på noen av de mest spennende foredragsholderne som Norden har å by på!

Du har sikkert opplevd det selv - både i forhold til barn og voksne: Uten en god relasjon og god kommunikasjon kommer vi nesten ingen vei. Uten gode relasjoner til barna vil vi ikke oppnå stort i arbeidet med fagområdene. Derfor skal konferansen Nordiske Impulser 2011 handle om dette. 

Som vanlig har vi klart å finne frem til noen av de beste fagfolkene i Norden

  • Berit Bae
  • Charlotte Palludan
  • Ben Furman
  • Ursula Schober
  • Torgeir Alvestad.

Gå hit hvis du ønsker å melde deg på konferansen!

På denne konferansen vil du møte to fagfolk som vet det meste om anerkjennelse, men som har litt ulik tilnærming: Berit Bae har blant annet fokus på hvordan gjensidig anerkjennende relasjoner kan bygges ut fra kommunikasjon på mikronivå, mens Charlotte Palludan med sin kulturanalyse er mer opptatt av fordeling av anerkjennelse.  Begge er de opptatt av hvor vanskelig det faktisk er å inngå i gjensidig anerkjennende relasjoner, men samtidig av hvordan det går an å jobbe i praksis for å få til dette.

Du vil også møte Ben Furman som anvender sin erfaring fra korttidsterapi og løsningsorientert tilnærming i arbeidet med å bygge opp og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø.  Kunnskap som er like viktig enten du er leder eller medarbeider. Han vil vise oss en snarvei til et godt fungerende arbeidsmiljø i din barnehage.

Den svenske pedagogen og skuespilleren Ursula Schober  vil snakke om den lekende, empatiske og dramatiske pedagogen. Hun byr på en humoristisk og alvorlig forestilling til å bli klok av.

Torgeir Alvestad har nylig forsvart sin doktorgrad ved Gøteborg Universitet, og han vil snakke om barnehagens relasjonelle verden og de små barna som kompetente aktører i produktive forhandlinger.

I tillegg vil du også møte representanter for noen av de mest spennende og oppegående barnehagene i Norge, Sverige og Danmark.  Du vil derfor oppleve gode møter mellom teori og praksis.

Gå hit hvis du ønsker å melde deg på konferansen!

Foredragsholdere på konferansen:

DAG 1

Berit Bae - Førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo

Relasjonsprosesser i barnehager - utfordringer for barn, personale og samfunn.

Forelesningen bygger på forskningsarbeide om  relasjonen mellom voksne og barn i barnehager, og beskriver kvaliteter som inngår i ulike typer relasjonsprosesser. Det pekes på hva som kan være utfordringer fra barns men også fra personalets posisjon. Mot slutten drøftes endringer i barnehagers samfunnsmessige posisjon og organisasjon, og hvordan dette virker inn på kvaliteten av relasjonsprosessene i barnehager.

 

Ursula Schober - Svensk pedagog, skuespiller, foreleser og forfatter

 LEDfullhet

Førskolelærere på sitt beste!

Hva gjør vi pedagoger riktig når alt fungerer i forhold til barn, kolleger og foreldre? Avhengig av hvilken situasjon vi befinner oss i og hva den krever, tar vi fram vår indre Lekne, Empatiske og Dramatiske pedagog. Vi har alle disse evnene og mulighetene, men mange er kanskje ikke klar over det. Hvis vi blir oss bevisst på disse ressursene, skaper vi en felles plattform der vi kan snakke samme språk og føre givende diskusjoner. Da kan vi kalle oss LEDfulle pedagoger og gjøre en enda bedre jobb!

Charlotte Palludan - Lektor  ved Institut for Pædagogik, DPU, Århus Universitet.

 Slik  videreføres ulikheter i barnehage og skole

Sosiale ulikheter og dominerende kulturelle verdier gjenskapes i pedagogiske institusjoner, noe som bidrar til å forsterke ulik fordeling av anerkjennelse mellom barn og ansatte. Charlotte Palludan har i sine etnografiske studier i barnehager, skoler og familier, studert hvordan dette skjer i møtet mellom barn, profesjonelle og foreldre. Hun vil i sitt bidrag ta utgangspunkt i forskning på området og vise hvordan reproduksjonen skjer gjennom hverdagslivets språktone, kropsrytme og følsomme samspill.


DAG 2

 Torgeir Alvestad - Universitetslektor, Gøteborg Universitet

Små barn er kompetente forhandlere

Det er gjennom lekens forhandlinger at små barn vinner innsikt i hvilke forhandlingsstrategier som er hensiktsmessige, og hvilke som ikke er det. Forhandlingene inngår som en del av deres lek, og har et klart mål om å komme til enighet om hvordan de skal være sammen i leken og om lekens innhold. En pedagogisk konsekvens er at små barn må få nok tid og oppmuntring til sine forhandlinger. De er sentrale for små barns læring av medvirkende demokratisk praksis. 


Ben Furman - Finsk psykiater og coach

Sammen kan vi lykkes - Om å skape arbeidsglede

Ben vil ta utgangspunkt i sin metode ”Jeg kan” som er det faglige grunnlaget for ”LØFT”.  Han vil vise at prinsippene om en løsningsorientert tilnærming til barn også kan anvendes på lederskap og samarbeid.  De virkemidlene som fungerer så godt med ”småfolk”, de fungerer like godt på voksne.  De kan hjelpe oss med å utvikle arbeidsplasser der vi ikke bare kan være effektive, men der vi også kan sette pris på vårt arbeid og kommunikasjon med våre medarbeidere. Ben Furman snakker svensk.

Gå hit hvis du ønsker å melde deg på konferansen!