Som i all annen fargelære er grunnregelen for å lage grønt, at vi blander en primærblå med en primærgul

Er fargene rene, får vi en ren grønn. Er primærfargene urene, vil vi oppdage at sekundærfargene blir grumsete. Har vi mye gult blir fargen lysere, har vi mye blått blir den mørkere. Vi kan ytterligere bearbeide fargene ved å tilføre hvitt. Hvitt gir lysegrønne og mørkegrønne pasteller.


Små oppdagelser under plast

Vi kan blande til grønnfarger på mange måter, og vi kan benytte ulike malinger. Når vi eksperimenterer med fargene kan det være lurt å bruke flytende vannmaling de første gangene. Flytende vannmaling blander seg godt og er fargesterke. Ønsker vi at barna skal se fargeforvandlingen på en litt annerledes måte, kan vi sprute litt maling på en flat form og så legge en gjennomsiktig plast over. Når vi drar malingen utover med hendene på plasten, vil vi se hvordan fargene blander seg fra de to primære fargene til en sekundær farge.


Fingermaling igjen

Fingermaling er en annen selvskreven kandidat til leken med fargene. Gjennom fingermalingen får barna direkte kontakt med materialene og vi kan fange inn fargene gjennom flere sanser(syn, berøring, lukt osv). Skal vi lære små barn hvordan de primære fargene blir til de sekundære, er fingermaling en god måte å begynne dette arbeidet på.