Eksisterer rasisme i barnehagen? Og er dette noe som diskuteres?

Doktorgradsstipendiat Camilla Andersen har opprettet en gruppe om kritisk multikulturalisme på Barnehageforum. Hun stiller spørsmål ved hvorfor det er blitt stille rundt rasismebegrepet i barnehagefeltet.

Rasisme er kanskje et begrep som brukes når det snakkes om relasjoner mellom voksne mennesker og eldre barn. Men hva med relasjonene i barnehagen? I ett av sine diskusjonsinnlegg stiller Andersen spørsmålet om rasisme er et tabubelagt begrep, og i så måte står i veien for åpen refleksjon:

"Etter å ha lest en del om rasisme i Norge den siste tiden, undrer jeg på om andre begreper kan være nødvendig for å diskutere diskriminering i barnehagen? Rasisme-begrepet kan av og til virke så kollosalt og også tabu. Ingen vil være rasist eller si at noen utøver rasisme. Men om vi finner andre begreper og teorier som kan avdekke diskriminering som ikke skjer mellom individer men i institusjonelle prosesser og diskurser, kan det kanskje være mindre tabu å snakke om?"

Selv vet jeg, gjennom ti års arbeid i barnehager at både rasisme og diskriminering eksisterer også i barnehagesammenheng. Dette kan gjøre seg gjeldende barn i mellom, men kanskje i hyppigst grad som en holdning fra de ansatte ovenfor foreldre og barn med annen kulturell opprinnelse enn vår egen. På bakgrunn av mine egne erfaringer vil jeg fullt ut støtte Andersen i hennes påstand om at rasisme er noe som diskuteres for lite, både i barnehager og i førskolelærerutdanningen.
 
Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen er noe alle burde være opptatt av. Andersens gruppe gir i så måte gode innfallsvinkler til diskusjon og refleksjon. Jeg vil oppfordre alle til å melde seg inn i gruppen Antirasisme og kritisk multikulturalisme og delta i diskusjonenene!