Representanter fra flere universiteter og høgskoler har signert et opprop mot regjeringens forslag om å innføre krav til barnehager om å tilby språkkartlegging av alle barn fra fylte tre år.

Bakgrunnen for oppropet er at stortinget nå har behandlet Stortingsmelding 41, Kvalitet i Barnehagen, og flertallet av de politiske partiene stiller seg bak regjeringens forslag om språkkartlegging. Forslaget har vakt oppsikt over lengre tid og det har vært uenighet både i fagmiljøer og blant politikere. Tirsdag 2. mars kom innstillingen fra familie- og kulturkomiteen, som støtter regjeringen på de fleste punkter i meldinga.

Blant de som har skrevet under på oppropet mot språkkartleggingsforslaget er blant annet forfatter og familieterapeut Jesper Juul, Professor Emeritus Lars Løvlie og Professor Berit Bae. Høgskolelektor Brit Nordbrønd uttalte til Dagbladet tidligere denne uken at barnehagepolitikken nå tar vending som bidrar til at det særegne ved barnehagens pedagogiske virksomhet blir undergravet. Oppropet er faglig begrunnet, og til nå har cirka 1600 personer fra ulike fagmiljøer skrevet under. Også en god del foreldre har signert.

Kunnskapsdepartementet kommenterer på sine nettsider at stortinget nå har behandlet barnehagemeldingen og at det var flertall, men dissens, i saken om språkkartlegging. ”Jeg skjønner godt – og jeg mener at det er sunt – at det er diskusjon rundt kartlegging av barns språkutvikling i barnehagene. Jeg mener det er helt avgjørende at man har et kritisk blikk på hvordan dette gjennomføres, og at man ikke tenker «skolsk» når man vurderer barnehagen.", uttaler kunnskapsminister Kristin Halvorsen på departementets nettsider.

Departementet arbeider nå med å sette ned et utvalg som skal utrede hvordan gjennomføringen skal foregå, og hva slags verktøy som skal brukes, når språkkartleggingen skal gjennomføres.

Mer om oppropet mot språkkartlegging, og mulighet for å signere, finner du her:
Barnehageoppropet

Hva er din mening i denne saken? Avgi din stemme i undersøkelsen til venstre, og diskutér saken i kommentarfeltet