Etter Barnehageforums undersøkelse om hva vår fremtidige yrkestittel bør være, har flere skrevet seg inn i diskusjonen.

Debatten om vår fremtidige yrkestittel ble sparket igang av regjeringen gjennom Stortingsmelding 41, hvor det blir fremmet forslag om at tittelen bør endres fra førskolelærer til barnehagelærer. Flere fagpersoner har nå skrevet seg inn i diskusjonen: 

Ingeborg Evensen: Ny yrkestittel
Hilde Dehnæs Hogsnes: Valg av yrkestittel
Solveig Østrem: Lærer vs. pedagog

Fortsett diskusjonen her:  Førskolelærer eller barnehagelærer?