Observasjonsskjema – de voksnes måte å forholde seg til barna på

Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?

Les mer >>

Metode for å jobbe seg fram til et verdigrunnlag

Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet

Les mer >>

Observasjon - Statusskjema

Bruk statusskjema for å gjøre opp status i barnegruppa.

Les mer >>

Hva vi sier og ikke sier - En gruppeoppgave

Dette er en gruppeoppgave til bruk på avdelings- eller personalmøtet som kan bidra til refleksjon over egen praksis.

Les mer >>

Observasjon - sosiogram og sosiomatrise

Denne metoden blir brukt til å kartlegge hvem hvert barn foretrekker av de andre barna.

Les mer >>

Observasjonsskjema - Aktivitetsskjema og bearbeiding av aktivitetsskjema

Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.

Les mer >>

Observasjonsskjema - lekekategorier

Har du oversikt over hvem som leker med hvem og hva de leker? Er det noen som kun leker alene?

Les mer >>

Gode tips å ta med til samlingsstunden

Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.

Les mer >>

Bevisstgjøring av barn og voksne i forhold til verdispørsmål

Å jobbe med verdispørsmål er å jobbe med det som er kjernen i barnehagen. Her følger gode tips om hvor og hvordan dette kan foregå.

Les mer >>